We are
Lex Partners
onLEXpa.com

`Online Lex Partners` е лидер на Европейския пазар за Online Обучение!

Фирма `Online Lex Partners` се е специализирала в изготвянето на Online Курсове и Проекти!

Фирма `Online Lex Partners` непрекъснато създава нови и интересни Online Курсове, чрез които всеки клиент на фирмата може както да започне обучението си в дадена сфера, така и да разшири общата си култура.

Фирмата предлага и развива широк набор от профилни възможности. Ще имате възможност да събирате LEX точки, с които да закупувате Online Курсове.

Също така ще имате възможност да комуникирате с ваши приятели от onlexpa.com

Фирма `Online Lex Partners` провежда едномесечни и двумесечни Online Курсове. Материалите в системите се Активират автоматично всяка следваща седмица, считано от деня на Активация на вашия профил.

Online Курсовете остават на ваше разположение за неограничено използване от нашата система.

Всеки наш потребител има възможност да направи специален IQ Тест и да получи своя резултат на момента.

Потребителят може да прецени дали след получаване на Удостоверението си за преминатото обучение, иска резултата от направения IQ Тест да бъде записано в Удостоверението.

clients@onlexpa.com
office@onlexpa.com
www.onlexpa.com
E-mail address: [email protected]