IQ Тест !

Този резултат ще определи вашето IQ, като можете да изберете при свалянето на Удостоверението си от вашия профил дали на Удостоверението ви да се запише вашия резултат от IQ Теста или не !

Коефицента на Интелигентност ( IQ ) измерим с този тест варира от 0 до 160 точки. Скалата за оценяване е както следва:

  • IQ под 80 – Интелигентност под средната (+0 )
  • IQ от 80 до 99 - Интелигентност около средната (+10 )
  • IQ от 100 до 129 - Нормална интелигентност (+25 )
  • IQ от 130 до 139 - Интелигентност над нормалната (+35 )
  • IQ от 140 до 149 - Висока интелигентност (+50 )
  • IQ над 150 - Много висока интелигентност (+100 )

- Трябва да имате регистрация и активиран Online Курс за да можете да решите IQ Теста. -