Условия за ползване на сайта:


Регистрирането в сайта, не ви дава достъп до материалите на курса. След регистрацията следва да заплатите курса. След това получавате пълен достъп до избрания Online Курс, където ще се публикуват материали съобразно начина на провеждане на курса ( Материалите са достъпни за използване 24часа 7дни в седмицата до 1 година след като сте го заплатили, можете да ги гледате, слушате и/или четете от която и да е точка на света, като разбира се е необходимо да сте влезнали в профила с който сте се регистрирали и следователно заплатили курса ) . Екипът ни на свой ред се задължава да го проведе по установения ред.


onLEXpa.com не забравя да ви подсети, че всичко е доста индивидуално и положителният ефект не би дошъл във вашия живот, ако не положите усилия, трябва да спазвате стриктно написаното в Online Курса. Понякога дори само една мисъл може да ни провокира към по добро развитие. Използването на материалите за недобросъвестни цели и опитите за незаконно разпространение и вреди върху този Online Курс, преди всичко ще окажат негативен ефект върху нарушителя и незаконния разпространител. Всички материали са кодирани и опитите за манипулация ще са неуспешни и наказуеми. За това ви призоваваме да извлечете ползите от избрания от вас Online Курса, като разберете неговия смисъл и реализирате наученото в живота си. Ние смятаме, че си заслужава да се опита.


onLEXpa.com забранява пренатоварването или употребата на Съдържанието на сайта или трансмирането му за първични или второстепенни цели или резултати - продажба, разпространение, измами или други криминални деяния - да се регистрира друг електронен адрес освен вашия собствен , да се заплашват или тормозят хора - да се нарушават дискусии или да се създава фалшива самоличност с цел измама - да се отправят расистки обиди или коментари - да се имитира даден човек или да се представят неточно вашите връзки със съответна личност или общност.


onLEXpa.com си запазва правото да преустановява или ограничава потребителския достъп до съответно Съдържание на сайт и/или до Потребителско съдържание и/или да предава съответно Потребителско съдържание и/или информация, отнасяща се до Потребителя (в това число и лична информация) на определени власти, където в Потребителското съдържание преобладават нарушения или неспазени задължения от тези Условия (или от тяхната същност или съществуват други приложени правила) или други приложими закони и разпоредби, без всякакви изисквания за предявяване на искане или жалба, които да бъдат формално започнати или доказани.


Всяко неоторизирано ползване или копиране на Съдържанието на сайта или неговата употреба, които ще нарушат тези Условия (или тяхната същност), може да престъпи търговската марка, авторското право и сродните му права, и гражданските и наказателните правни положения са наказуеми. Потребителите нямат право да използват каквото и да е Съдържание на сайта (или всяко друго съдържание, което е валидно посредством този сайт), при какъвто и да е случай, който нарушава търговската марка, авторското право или сродните му права. onLEXpa.com запазва всички права по отношение на такова неоторизирано ползване или нарушаване на тези Условия.


onLEXpa.com може да изпраща известие за промени в тези Условия (или в друго съдържание на Сайта) чрез представяне на съобщения на този сайт или чрез други средства за комуникация. Потребителите, които извършат достъп до този сайт след като са били посочени промени на сайта или са били разпространени, следва да бъдат обвързани чрез тези промени веднага след като тези промени или нови Условия са представени в сайта или са били разпространени, дори ако Потребителят не посещава страницата, на която промяната или новите Условия са показани.