4.2596

onLEXpa Rating: 4.2614

Modo de pagamento

Voucher + PIN:

Por favor faça o registo e depois:

OK

BITCOIN

Congratulations! Pay with Bitcoin now only for $50
EXAMPLE:

Pay with credit card:

  • -1000
OK

Contas bancárias:

IBAN: BG11BPBI79421424632001 - EUR.

Postbank, BIC: BPBIBGSF

Company: "Lex Partners LTD"

1) Efetuar a transferência bancária;

2) Indique o seu e-email no comprovativo de transferência bancária.

Curso Online de Inglês

R$500 (+200 )

Стартираме от нула. Ще започнем с английската азбука, ще преминем през глаголните времена, ще научим много думички, граматически и лексикални правила, ще се развивате постепенно, докато не стигнете до нивото, което ви е необходимо, а именно да не се притеснявате, когато чуете английски говор. И всичко това ще ви бъде представено изключително интересно. 

 

Ще научите основни неща, материалите ще са достъпни за използване за неограничено време, след като веднъж ви се Активират в системата ни !

 

Как да се ориентираме в чужда държава, как да общуваме на английски, без да се притесняваме, как да поискаме нещо, което ни е необходимо и т.н. 

Ще имате възможност да проверявате вашите умения, чрез тестове. Ще можете да си направите самооценка. А когато имате нужда от помощ ние ще сме на ваше разположение. Ще получавате бърз, компетентен и изчерпателен отговор. 

 

Обучението ще става по един изключително интересен и иновативен начин. Ще можете да следите всичко и няма да се притеснявате от това, че може да изпуснете нещо, защото ще имате възможност в удобно за вас време, в уюта на своя дом, да се наслаждавате на материалите ни.

 

Материалите се публикуват в продължение на 8 седмици на нашата специална платформа в секция Online Курс в сайта ни  www.onlexpa.com Всяка следваща седмица ще ви се публикува нов Урок. Уроците се състоят както от Текстови така и от Аудио материали.

 

Курсът покрива знания за нива А1 и А2. Всеки, който е преминал курса ще получи Удостоверение ! Удостоверението с вашите имена можете да свалите от вашия профил след като положите успешно финалния ни тест в Урок 8.

 

Курсът се състои от:

  • Текстови материали
  • Аудио материали
  • Достъп до специална Online Тетрадка
  • Възможност за пряка комуникация по имейл [email protected]  при възникнал въпрос


След като ви се Активират всички уроци, те остават на ваше разположение за използване от нашата система за неограничен период от време. Това означава, че достъпът до нашата система няма да ви бъде прекратен.

*IQ Тестът ни можете да го направите от първия ден на активиране на профила ви от нашата специална платформа в секция IQ Тест !

Registra-te e pergunte pela tua primeira promoção!