We are
Lex Partners
onLEXpa.com

`Online Lex Partners (onLEXpa Tokens)` je lidrem na evropském trhu pro Online školení.

Naším cílem je zpřístupnit vzdělávání po celém světě prostřednictvím technologie blockchain!

společnost `Online Lex Partners` stále zakládá nové a zajímavé Online Kurzy, kterými každý zákazník společnosti má možnost jdenak začít své školení v určité oblaszi, jednak zvýšit úroveń své obecné kultuty.

Společnost nabízí a rozvíje široký výběr profilových možností. Budete mít možnosti sbírat LEX body, kterýmy můžete kupovat Online Kurzy.

Budete taky mít možnost komunikovat s vašími kamarády z onlexpa.com

společnost `Online Lex Partners` uspořádá měsíční a dvouměsíční Online Kurzy. Podklady v systémech se Aktivují automaticky každý další týden ode dne Aktivace vašeho profilu .

Online Kurzy jsou nadále vám k dispozici pro požívání bez omezení na dobu neurčitou.

Každý z naších uživatelů má možnost udělat speciální IQ Test a dostat své výsledky hned.

Uživatel má možnost posoudit zda po doručení svého Osvědčení o absolvovaném školení chce aby výsledek jeho IQ Testu byl uveden v tomto Osvědčení.

clients@onlexpa.com
office@onlexpa.com
www.onlexpa.com
E-mail address: [email protected]