IQ Test !

Wynik ten ustali twój IQ, przy tym możesz wybrać, gdy ściągniesz swoje zaświadczenie z twojego profilu, czy wpisać do tego zaświadczenia uzyskany wynik z IQ Test lub nie!

Iloraz inteligencji ( IQ ) w zestawieniu z testem wacha się od 0 do 160 punktów. Skala ocen jak następuje:

  • IQ poniżej 80 – Niski poziom inteligencji (+0 )
  • IQ od 80 do 99 – Inteligencja poniżej średniej (+10 )
  • IQ od 100 do 129 – Normalna inteligencja (+25 )
  • IQ od 130 do 139 - Inteligencja powyżej normalnej (+35 )
  • IQ od 140 do о 149 – Wysoka inteligencja (+50 )
  • IQ ponad 150 – Bardzo wysoka inteligencja (+100 )

- Potrzebna jest rejestracja i aktywowany Kurs Online aby rozwiązać test IQ -