IQ Test!

Rezultat tega testa bo določil vaš IQ. Možnost vpisa vašega rezultata IQ testa v vaš profil je na izbiro!

Inteligenčni količnik ( IQ ), ki se meri s tem testom variira od 0 do 160 točk. Ocenjevalna lestvica je kot sledi:

  • IQ -80 : Nizka stopnja inteligence (+0 )
  • IQ 80-99 : Podpovprečna inteligenca (+10 )
  • IQ 100-129 : Normalna stopnja inteligence (+25 )
  • IQ 130-139 : Nadpovprečna inteligenca (+35 )
  • IQ 140-149 : Visoka inteligenca (+50 )
  • IQ +150 : Zelo visoka inteligenca (+100 )

- For the purposes of solving the IQ test, you should have a registration and activated Online Course. -